Udvikler
fremtidens
fjernvarme

& Green Project gør fjernevarmeprojekter til virkelighed med ekspertise, erfaring og effektivitet. Vi hjælper varmeværker, projektudviklere og borgere med at gennemføre fælles varmeprojekter i alle størrelser til gavn for energiomkostninger, klima, bygningskvalitet og livskvalitet hos brugere og borgere.

Jeres partner fra idé til fællesvarme

Vejen fra olie eller gas til grøn varme er lang, bureaukratisk og fyldt med faldgruber og forhindringer. Hos & Green Project tager vi os af ALLE processer fra spæd idé til varmen leveres hos slutbrugerne. Vi er altid et skridt foran i processen, så projekter bliver til virkelighed med størst mulig hastighed, kvalitet og udbytte.

Læs mere om os

“Vi gennemfører udelukkende projekter, der understøtter og accelererer FN’s Verdensmål.”

Stig Caspersen, Adm. direktør

Hvordan hjælper vi?

Udviklingsfasen

Før et nyt fjernvarmeområde kan blive en realitet, kræver det forarbejde. Vi faciliterer idégenerering og udvikling. Samtidig sikrer vi budget og kalkulationer, så projektet lever op til de økonomiske krav.

Anlægningsfasen

Når fjernvarmeområdet er godkendt, er der en proces, som skal køre på skinner. Vi varetager byggemøder, projektstyring, indkøb, rapportering, planlægning, kontakt med håndværkere samt overdragelse.

Gå i gang lige nu …

Du kan starte en uforpligtende samtale om dit projekt lige nu.
Du skal bare give os et par informationer at komme i gang på:

reCAPTCHA is required.
Vi skaber tryghed i dit projekt