Fællesvarmemodeller er klar til landsbyer og lokalsamfund

Efter tre års hårdt arbejde får Daugård by nu en kollektiv varmeforsyning. Men borgerne i Daugård er ikke de eneste, der får glæde af de mange udviklingstimer, som ligger bag projektet. Ud fra samarbejdet med Daugård Fællesvarme har & Green Project udviklet en lokalvarmemodel, som kan rulles ud i landsbyer i hele Danmark.

Af: Kristine Buske

Det har krævet mange kræfter. Mange frivillige timer. Research, møder, debatter og samtaler med borgerne i skurvognen. Endelig får Daugård by den længeventede kollektive varmeforsyning, som det lokale a.m.b.a. Daugård Fællesvarme har kæmpet for siden 2019 i samarbejde med & Green Project.

Både et samarbejde med Hedensted Fjernvarme og en lokal løsning med en fælles varmepumpe, der omdanner spildevand til varme, har været i spil. Nu er projektet endt med en transmissionsledning fra Hedensted Fjernvarme ud til de borgere i Daugård by, som ønsker og har mulighed for at blive koblet op på fjernvarme.

– Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen i Daugård Fællesvarme, der har arbejdet hårdt for projektet. Men også til borgerne, som har støttet projektet, selvom det har været længe undervejs og har budt på flere forandringer hen ad vejen. Vi er glade for, at det er endt ud med et tilbud om grøn varme til borgerne i Daugård, siger Stig Caspersen, adm. direktør og ejer i & Green Project og tilføjer:

– I et projekt som dette, vil der altid opstå udfordringer, spørgsmål og tvivl undervejs. Her er det vigtigt, at fællesskabet står sammen, er nysgerrige og kigger på, hvad der kommer alle til gode og ikke kun den enkelte.


Erfaringerne til glæde for andre lokalsamfund

Det er ikke alle husstande, der har mulighed for at blive en del af den kollektive varme fra Hedensted Fjernvarme. Derfor arbejder Daugård fællesvarme fortsat for lokale løsninger, hvor alle kan være med – fortsat i samarbejde med & Green Project.

– & Green Project arbejder videre med Daugård fællesvarme om at etablere mindre løsninger for de borgere, der ikke kan blive tilkoblet den kollektive varmeforsyning. Vi vil støtte op om Daugård fællesvarme og deres innovative blik for at skabe løsninger, siger Stig Caspersen.

Projektet kommer ikke kun borgerne i Daugård til gode. På baggrund af de mange erfaringer og udviklingstimer, sammen med Daugård Fællesvarme, har & Green Project nu udviklet en model, som kan rulles ud i hele Danmark.

– Vi er stadig i udvikling. De erfaringer, vi har samlet sammen med bestyrelsen og borgere i Daugård, kan bruges som varmeløsninger i mange andre landsbyer. Nogle steder som transmissionledning fra nærtliggende eksisterende værker, andre steder som nyetablerede lokale varmecentraler. Eller løsninger hvor to byer går sammen om et fælles anlæg, fortæller Stig Caspersen.


Fællesskabet er fremtiden

& Green Projects nye model har ikke kun betydning i det enkelte lokalområde, men også på samfundsplan. Regeringen vil gøre Danmark uafhængige af gas fra Rusland og har derfor et mål om, at 400.000 gasfyringsboliger skifter til grønnere løsninger. Derfor mener Stig Caspersen, at innovative løsninger, som kan komme flere til gode, er afgørende nu – og i fremtiden.

– Hvis man bor uden for den kollektive varmeforsyning, har man kun én løsning. En individuel varmepumpe. Men i det ord ligger, at det er uden for fællesskabet. Derfor er det vigtigt med et fællesskab, der rådgiver og vejleder på individuelt niveau og kigger på flere forskellige løsninger og modeller. Projektet i Daugård har lært os, at det er vigtigt, at landbyer står sammen om varmeløsningerne, og at de ildsjæle, der går ind i projekter, har borgernes opbakning, siger Stig Caspersen.

Han fortæller, at der er mange muligheder for de små landsbyer og lokalsamfund, der ønsker en grønnere varmeløsning i fremtiden.

– Vi havde håbet på en innovativ løsning i Daugård, hvor man bruger spildevand som energikilde. Det er både nytænkende, men bygger også på en kendt teknologi og har stort potentiale i fremtiden. Et andet spændende område er overskudsvarmeprojekter, som både er til gavn for industrivirksomhederne og for de borgere, der får mulighed for at udnytte den varme, der ellers går til spilde. Det hele opbygger et stærkt, lokalt fællesskab, og det er kun gennem de stærke fællesskaber, at det kan lykkes.

4 eksempler på lokale fællesvarme løsninger

1. Transmissionsledning fra eksisterende nærliggende varmeværk
Ølholm Lokalvarme er gået sammen med Tørring Kraftvarmeværk om en transmissionsledning, der leverer fjernvarme fra værket ud til borgerne i Ølholm by.

2. Ny lokal varmecentral
I Rårup opretter man varmecentral, så borgerne har mulighed for at skifte fra naturgas til fjernvarme.

3. To byer går sammen
Thyregod og Vesterlund er et stærkt lokalt fællesskab, der sammen kigger på en fælles grøn løsning.

4. Overskudsvarme
I Hornsyld er det nyoprettede fællesvarmeværk Hornsyld Klimavarme gået sammen med den lokale virksomhed TripleA, som leverer overskuddet af varmen fra deres produktion til byens borgere.