Hornsyld Klimavarme har knækket koden

Det kræver hårdt arbejde at overholde tidsplanen for et fjernvarmeprojekt, for der opstår ofte uforudsete udfordringer undervejs. Det er den nyoprettede fællesvarmeforsyning Hornsyld Klimavarme et godt eksempel på. På trods af benspænd er projektet lidt foran på enkelte punkter.

I en tid, hvor der er stor mangel på materialer og specialiseret arbejdskraft, er det nærmest et lille mirakel, der er sket i Hornsyld: Projektet med at få rullet fjernvarme ud til borgerne går helt efter planen, og i løbet af de første tre måneder af 2023 vil alle, der har meldt sig til, være koblet på.

Vi er tæt på at følge planen til punkt og prikke.

– Man kan faktisk sige, at på nogle delpunkter er vi en anelse foran planlægningen. Vi har allerede etableret omkring 50 procent af rørnettet, og omkring 200 af de fremtidige fjernvarmeaftagere har fået lagt stikledninger ind, siger Stig Caspersen, adm. direktør i & Green Project, der er rådgiver for Hornsyld Klimavarme.

Tusinder af liter damp i timen

I skrivende stund har mere end 500 fjernvarmeaftagere meldt sig. Det samlede potentiale er omkring 770 husstande i Hornsyld og Bråskov, så opbakningen er ganske solid her i opstartsfasen.

Projektet bygger på overskudsvarme fra proteinvirksomheden TripleA. Med hjælp fra en varmepumpe kan Hornsyld Klimavarme genbruge energien fra de tusinder liter damp, som ellers ville gå til spilde i atmosfæren hver eneste time. Når TripleA igen kører på fuld kraft, kan de mange liter damp i timen forsyne hele fjernvarmenettet med varme – også om vinteren. Det kan lyde skrøbeligt at basere fjernvarmen på overskudsvarme fra en enkelt virksomhed, men den detalje er der også tænkt på.

– Anlægget suppleres med en varmepumpe, som kan lave varme af luften, biobrændsel og i sidste ende gas. Gas er naturligvis kun en nødløsning, man kun vil gøre brug af, hvis der er mangel på de klimavenlige varmekilder. Men det betyder, at det er en fleksibel og sikker løsning, forklarer Stig Caspersen.

Ingen flaskehals

Stig Caspersen glæder sig over, at tidsplanen holder. Men der er bestemt ikke tale om held. Tværtimod.

– Vi har lavet et setup, hvor vi er projektudvikler, og så har vi baseret arbejdet på en bred vifte af underleverandører. Dermed er vi ikke en flaskehals i projektet, hvis vi f.eks. manglede de rette smede til at svejse rørene, siger Stig Caspersen.

Vil du være lokal partner?

I vores projekter vil vi rigtig gerne bruge de lokale kræfter. 
Derfor vil vi rigtig gerne høre fra dig hvis du vil være en del af et fjernvarmeprojekt, som ekstern partner. 

Skriv til os, og fortæl hvad du kan hjælpe os med. 
info@andgreenproject.dk