Succesfuld tilslutning i nyt fjernvarmeområde i Tørring

Hele 73 ud af 85 potentielle husstande i Dyrevejskvarteret har sagt ja til fjernvarme og får nu leveret varme fra Tørring Kraftvarmeværk. Især de unge er tilhængere af den nemme løsning, de får gennem fjernvarme.

Varmen strømmer gennem rørene fra Tørring Kraftvarmeværk og ud til de 72 husstande i Dyrevejskvarteret, der har valgt den klimavenlige varmeløsning. Projektet er lykkedes på grund af et tilskud fra Energistyrelsen på i alt 880.000 og på grund af den høje tilslutning til fjernvarme i området. Sidstnævnte betyder, at investeringen kan være tilbagebetalt på kun 10-12 år.

– Vi ser på økonomien for hele fællesskabet, når vi laver projekter som det her i Dyrevejskvarteret. Vi skal eller må ikke tjene penge, men vi skal sørge for at lave gode investeringer, der er til gavn for alle. Derfor er det også vigtigt at lave fornuftige investeringer, som får flere med i fællesskabet. Jo flere, der er med, jo bedre og billigere er det for alle, fortæller Torben Alex Nielsen, der er direktør hos Tørring Kraftvarmeværk.

De nye rør, der er lagt i jorden ved Dyrevejskvarteret, kan holde i 60-80 år, før de skal udskiftes. Og med en tilbagebetalingsperiode på 10-12 år har rørene mange gode år som en økonomisk gevinst for varmefællesskabet.

Stor tilslutning

At de sidste 15 procent af husstandene ikke har valgt at skifte til fjernvarme kan skyldes flere ting. Ofte er det fordi, at hustanden lige har fået installeret nyt gasfyr eller varmepumpe. Men da rørledningerne nu er lagt i området, er det nemmere for de sidste 15% at koble sig på senere.

De 73 nye fjernvarmebrugere, som sagde ja i denne omgang, kan til gengæld glæde sig til at få en nem varme, der både er klimavenlig og billig. Især set i lyset af de stigende gaspriser.

– Det er primært gaskunder, der har valgt at skifte til fjernvarme. Da vi startede projektet, havde vi endnu ikke set de dyre gaspriser, som vi ser i dag, men det var tydeligt, at det gik den vej, fortæller Torben Alex Nielsen.

Da økonomiberegningerne i sin til blev lavet til potentielle nye fjernvarmebrugere i Dyrevejskvarteret, regnede man med 8–9 kr./m3 for gassen. I dag ligger det nærmere på 16 kr./m3.

Flere fjernvarmebrugere i fremtiden

Måske de stigende gaspriser er en af grundende til, at fjernvarmen bliver mere og mere populær i samfundet. Ifølge Torben Alex Nielsen er det dog ikke den eneste grund.

– Vi kan se hos især de unge, at den nemme varme er prioriteret hos dem. Så slipper de for at bruge tid på at vedligeholde et anlæg og være varmemestre. Det er vi for dem.

Samtidig med ønsket om en nem varme tegner der sig også et billede af et ønske om at få klimavenlig varme – hvilket fjernvarmen netop kan bidrage til. Om sommeren er varmen 100 procent klimaneutral hos Tørring Kraftvarmeværk. Og om vinteren blev der i 2021 kun brugt 5 procent fossilt brændstof. Den gas som brændes af hos Tørring Kraftvarmeværk er primært til kraftvarmeværket, som byder ind med elproduktion, når elnettet kræver det. På sigt ønsker Tørring Kraftvarmværk at få mængden af fossile brændstoffer endnu længere ned.

Mere tid til drift

& Green Project har hjulpet Tørring Kraftvarmeværk med hele konverteringsprocessen fra gas til fjernvarme i Dyrevejskvarteret. På den måde har Tørring Kaftvarmeværk kunnet koncentrere sig om det, de er bedst til – nemlig driften på værket.