Samarbejdspartnere
og rådgivere

& Green Project benytter sig løbende af en række rådgivere, der alle er specialister inden for deres område, og som er anerkendt og respekteret inden for fjernvarmebranchen. Partnerne er en styrke, som skaber et kontinuerligt flow i dit projekt, så du dermed undgår flaskehalse.

PlanEnergi er en rådgivende ingeniørvirksomhed inden for vedvarende energi og har stor erfaring med anlæg af kollektiv varmeforsyning og ikke mindst etablering af varmepumper. De laver beregninger og rådgiver os i forhold til prisniveau på markedet.

+

Århus Universitet har deltaget i et EU-støttet projekt, der har haft til formål at undersøge, om bl.a. projektet i Daugård er økonomisk attraktivt.

+

I samarbejde med &Green Project bakker Mediegruppen op om fjernvarmekommunikationen gennem hjemmesider, sociale medier, nyhedsbreve, pressemeddelelser og materiale ud til eksisterende og potentielle fjernvarmebrugere. Med et stærkt hold af skrivende og kreative medarbejdere.

+

Gå i gang lige nu …

Du kan starte en uforpligtende samtale om dit projekt lige nu.
Du skal bare give os et par informationer at komme i gang på:

reCAPTCHA is required.
Vi skaber tryghed i dit projekt