Privatlivspolitik

Generelt 

 1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes & green project  (“Virksomheden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig. 
 2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Virksomheden hjemmeside, https://andgreenproject.dk
 3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 23. 

Virksomheden Indsamling af dine personoplysninger 

 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål? 
 2. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring. 
 3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller downloader materiale fra Hjemmesiden, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr. 
 4. Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet eller evt. downloads til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nye varer/ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig. 
   
   
 5. Hvad er grundlaget for indsamlingen? 
 6. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 4.1 og 4.2, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud. 
 7. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 4.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig. 
 8. Vi indsamler kun de i pkt. 4.2 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil. 

Brug af databehandlere 

 1. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 

 
Dine rettigheder 
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder: 

 1. Indsigtsretten 
 2. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
 3. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person. 
   
 4. Retten til berigtigelse 
 5. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 
   
 6. Retten til sletning 
 7. Du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. 
   
 8. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
 9. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 
   
 10. Retten til dataportabilitet 
 11. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 4.2 og 4.3. 
   
 12. Retten til indsigelse 
 13. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 4.1 
 14. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 4.2 og 4.3. 
 15. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. 
   
 16. Retten til at tilbagekalde samtykke 
 17. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev.  
 18. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os info@andgreenproject.dk
   
 19. Retten til at klage 
 20. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. 
   

Sletning af persondata 

 1. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke. 
 2. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig. 
   
   

Sikkerhed 

 1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 
 2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 
   
   

Kontaktoplysninger 

 1. Virksomheden er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. 
 2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: 
  & Green projekt
  Vibevej 4
  8721 Daugård
  Danmark
  E-mail: info@andgreenproject.dk

Ændringer i persondatapolitikken 

 1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden. 
 2. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet. 

Versioner 

 1. Dette er version 2.0 af Virksomhedens persondatapolitik dateret den 02.12.2022

Vil du være lokal partner?

I vores projekter vil vi rigtig gerne bruge de lokale kræfter. 
Derfor vil vi rigtig gerne høre fra dig hvis du vil være en del af et fjernvarmeprojekt, som ekstern partner. 

Skriv til os, og fortæl hvad du kan hjælpe os med. 
info@andgreenproject.dk