Sådan arbejder vi sammen

At skabe et nyt fjernvarmeområde er en længere proces. Det skal ske i tæt samarbejde med det lokale og med et nøje øje for gældende love og regler.

Tidshorisonten på et fjernvarmeprojekt er afhængig af, hvor stort et område der er tale om. Er det mange kilometer varmerør til 800 nye forbrugere? Eller er det en lille vej med 10 husstande? Uanset, hvilken størrelse projektet har, skal man ikke undre sig, hvis det tager 2-3 år om at blive udført. Herunder kan du se, hvordan vi tager dig gennem processen fra start til slut.

Hos & Green Project sørger vi for, at I kommer godt igennem alle steps. Vi vurderer sammen med jer, hvor stor en del af denne proces, vi skal tage.

Udviklingsfasen

Screening

Et fælles værk kan skabes på mange måder. Vi ser sammen på mulighederne for varmekilder, selskabsstruktur og forløb. Det skal dokumenteres, at der er positiv økonomi inden for tre områder: forbrugerøkonomi, selskabsøkonomi og samfundsøkonomi.

Etablering af A.M.B.A

Vi etablerer jeres varmefællesskab – fra vedtægter og leveringsbestemmelser til generalforsamling og dannelse af bestyrelse.

Kommunikation

Sammen med jer, gennemfører vi borgermøder, personlige møder og indsamler tilkendegivelser om tilslutning til fællesvarme.

Myndighedsbehandling

Vi udarbejder og indsender projektforslag, anmeldelse af VVM redegørelse og ansøgning om kommunegaranti.

Anlægsfasen

Bygge- og statusmøder

Vi gennemfører byggemøder med alle underleverandører og statusmøder med jer som bygherre, gennem hele processen.

Planlægning og projektstyring

Detailplanlægningen er eksempelvis en vurdering af, hvilke områder der er bedst at tage først? Hvor rørene skal graves ned? Hvor de skal indsnævres? Og hvornår asfalten skal på igen? Vi holder styr på deadlines, kommunikation, koordinering, aftaler, visioner og alt det imellem.

Kvalitet

Vi varetager løbende kvalitetsstyring. Herunder røntgen og trykprøvning af rørsystem.

Overdragelse

Når fjernvarmeområdet er implementeret, overdrager vi dokumenter og oplysninger til fjernvarmeværket.

Gå i gang lige nu …

Du kan starte en uforpligtende samtale om dit projekt lige nu.
Du skal bare give os et par informationer at komme i gang på:

reCAPTCHA is required.
Vi skaber tryghed i dit projekt